Eric De Ceuster

Acteur, Fixer

2019 - 58 jaar en niet de minste voeling met het theaterwereldje.
Tot VTK een fixer zocht en vond.
In Augustus ergens op de vlakte fixte ik er lustig op los.
En straks, bij Zes personages, op zoek mag ik voor het eerst mee op de planken.
Gewoon, als mezelf.
Spannend . . .