Lies Verreydt

Acteur

Ik was 15 jaar en wat wou ik? Toneel spelen bij VTK!
Na een aantal pogingen bleek al snel dat ik mij gelukkiger voelde in de coulissen en zo heb vele stukken met veel enthousiasme mogen assisteren.
En 40 jaar later sta ik toch wel óp de planken zeker...
Gelukkig moet ik niets zeggen.
Toneel spelen bij VTK is toch zó plezant.
Zes personages, op zoek 2022